VITNACKAD SVÄRTA / SURF SCOTER
(Melanitta perspicillata)


PÅARP, HALLAND MAJ 2012

VITNACKAD SVÄRTA / SURF SCOTER (Melanitta perspicillata)

 

 

 

PÅARP, HALLAND APRIL 2009
VITNACKAD SVÄRTA / SURF SCOTER (Melanitta perspicillata)

 

 

www.birding.se