VIDESÅNGARE / RADDE'S WARBLER
(Phylloscopus schwarzi)SEGERSTAD, ÖLAND OKTOBER 2005

VIDESÅNGARE / RADDE'S WARBLER (Phylloscopus schwarzi)

 

 

 

VIDESÅNGARE / RADDE'S WARBLER (Phylloscopus schwarzi)

 

 

 

VIDESÅNGARE / RADDE'S WARBLER (Phylloscopus schwarzi)

 

 

 

VIDESÅNGARE / RADDE'S WARBLER (Phylloscopus schwarzi)

 

 

 

VIDESÅNGARE / RADDE'S WARBLER (Phylloscopus schwarzi)

 

 

 

VIDESÅNGARE / RADDE'S WARBLER (Phylloscopus schwarzi)

 

 

 

VIDESÅNGARE / RADDE'S WARBLER (Phylloscopus schwarzi)

 

 

 

VIDESÅNGARE / RADDE'S WARBLER (Phylloscopus schwarzi)

 

 

 

VIDESÅNGARE / RADDE'S WARBLER (Phylloscopus schwarzi)

 

 

VIDESÅNGARE / RADDE'S WARBLER (Phylloscopus schwarzi)

 

 

 

VIDESÅNGARE / RADDE'S WARBLER (Phylloscopus schwarzi)

 

 

 

VIDESÅNGARE / RADDE'S WARBLER (Phylloscopus schwarzi)

 

 

 

VIDESÅNGARE / RADDE'S WARBLER (Phylloscopus schwarzi)

 

 

 

VIDESÅNGARE / RADDE'S WARBLER (Phylloscopus schwarzi)

 

 

 

SEGERSTADS FYR, ÖLAND OKTOBER 2005 

VIDESÅNGARE / RADDE'S WARBLER (Phylloscopus schwarzi)

 

 

 

 

VIDESÅNGARE / RADDE'S WARBLER (Phylloscopus schwarzi)

 

 

 

 

VIDESÅNGARE / RADDE'S WARBLER (Phylloscopus schwarzi)

 

 

 

VIDESÅNGARE / RADDE'S WARBLER (Phylloscopus schwarzi)

 

 

 

VIDESÅNGARE / RADDE'S WARBLER (Phylloscopus schwarzi)

 

www.birding.se