TRÄDGÅRDSTRÄDKRYPARE / SHORT-TOED TREECREEPER
(Certhia brachydactyla)HELSINGBORG, SKÅNE JANUARI 2019
TRÄDGÅRDSTRÄDKRYPARE / SHORT-TOED TREECREEPER (Certhia brachydactyla)

 

 

ALNARPSPARKEN, SKÅNE JANUARI 2006
TRÄDGÅRDSTRÄDKRYPARE / SHORT-TOED TREECREEPER (Certhia brachydactyla)

 

 

 

TRÄDGÅRDSTRÄDKRYPARE / SHORT-TOED TREECREEPER (Certhia brachydactyla)

 

 

 

 

ALNARPSPARKEN, SKÅNE DECEMBER 2005
TRÄDGÅRDSTRÄDKRYPARE / SHORT-TOED TREECREEPER (Certhia brachydactyla)

 

 

 

Fler bilder finns på / More pictures at
www.birding.se