SVÄRTA / VELVET SCOTER
(Melanitta fusca)SVENSKA HÖGARNA, UPPLAND JUNI 2017

SVÄRTA / VELVET SCOTER (Melanitta fusca) - stor bild / full size

 

 

GLOMMEN, HALLAND APRIL 2015
SVÄRTA / VELVET SCOTER (Melanitta fusca) - stor bild / full size

 

 

 

SVÄRTA / VELVET SCOTER (Melanitta fusca) - stor bild / full size

 

 

GLOMMEN, HALLAND MARS 2015
SVÄRTA / VELVET SCOTER (Melanitta fusca) - stor bild / full size

 

 

 

SVÄRTA / VELVET SCOTER (Melanitta fusca) - stor bild / full size

 

 

 

SVÄRTA / VELVET SCOTER (Melanitta fusca) - stor bild / full size

 

 

 

GLOMMEN, HALLAND APRIL 2012
SVÄRTA / VELVET SCOTER (Melanitta fusca) - stor bild / full size

www.birding.se