STYLTSNÄPPA / STILT SANDPIPER
(Micropalama himantopus)BEIJERSHAMN, ÖLAND JULI 2005
STYLTSNÄPPA / STILT SANDPIPER (Micropalama himantopus)
Ingen höjdarbild direkt men långt håll och svårt ljus. Nedan kalabaliken vid tornet i Beijershamn

 

 

 

STYLTSNÄPPA / STILT SANDPIPER (Micropalama himantopus)

www.birding.se