SPILLKRÅKA / BLACK WOODPECKER
(Dryocopus martius)


NORDSKOG, HALLAND JULI 2013
SPILLKRÅKA / BLACK WOODPECKER (Dryocopus martius) - STOR BILD / FULL SIZE

 

 

 

SPILLKRÅKA / BLACK WOODPECKER (Dryocopus martius) - STOR BILD / FULL SIZE

 

 

 

SPILLKRÅKA / BLACK WOODPECKER (Dryocopus martius) - STOR BILD / FULL SIZE

 

 

 

SPILLKRÅKA / BLACK WOODPECKER (Dryocopus martius) - STOR BILD / FULL SIZE

www.birding.se