SKÄRPIPLÄRKA / EURASIAN ROCK PIPIT
(Anthus petrosus)
RÖDSKÄR, HALLAND FEBRUARI 2018

SKÄRPIPLÄRKA / EURASIAN ROCK PIPIT (Anthus petrosus) - stor bild / full size

 

 

 

GETTERÖN, HALLAND MAJ 2016
SKÄRPIPLÄRKA / EURASIAN ROCK PIPIT (Anthus petrosus) - stor bild / full size

 

 

 

ÅRNÄSHALVÖN, HALLAND JANUARI 2016
SKÄRPIPLÄRKA / EURASIAN ROCK PIPIT (Anthus petrosus) - stor bild / full size

 

 

 

SKÄRPIPLÄRKA / EURASIAN ROCK PIPIT (Anthus petrosus) - stor bild / full size

 

 

 

GETTERÖN, HALLAND APRIL 2012
SKÄRPIPLÄRKA / EURASIAN ROCK PIPIT (Anthus petrosus) - stor bild / full size

 

 

 

SKÄRPIPLÄRKA / EURASIAN ROCK PIPIT (Anthus petrosus) - stor bild / full size

 

 

 

ÅRNÄS, HALLAND NOVEMBER 2009
SKÄRPIPLÄRKA / EURASIAN ROCK PIPIT (Anthus petrosus) - stor bild / full size

 

 

 

NIDINGEN, HALLAND JUNI 2007
SKÄRPIPLÄRKA / EURASIAN ROCK PIPIT (Anthus petrosus) - stor bild / full size

 

 

 

RINGHALS, HALLAND MAJ 2007
SKÄRPIPLÄRKA / EURASIAN ROCK PIPIT (Anthus petrosus) - stor bild / full size

 

www.birding.se