SIBIRISK JÄRNSPARV / SIBERIAN ACCENTOR (Prunella montanella) - Stäng / Close

 

Fler bilder finns på / More pictures at
www.birding.se