WHITE-FRONTED GROUND TYRANT
(Muscisaxicola albifrons)


SANTA EULALIA VALLEY, PERU JUNI 2023

WHITE-FRONTED GROUND TYRANT (Muscisaxicola albifrons) - Stäng / close

www.birding.se