WHITE-CHEEKED PINTAIL
(Anas bahamensis)


SANTA CRUZ, ECUADOR JULI 2022

WHITE-CHEEKED PINTAIL (Anas bahamensis) - stor bild / full size

 

 

 

SANTA FÉ, ECUADOR JULI 2022

WHITE-CHEEKED PINTAIL (Anas bahamensis) - stor bild / full size

 

 

www.birding.se