NILGÅS / EGYPTIAN GOOSE
(Alopochen aegyptiacus)UTTEROS, HALLAND JUNI 2017

NILGÅS / EGYPTIAN GOOSE (Alopochen aegyptiacus)

 

 

ASIGEDAMMEN, HALLAND APRIL 2016
NILGÅS / EGYPTIAN GOOSE (Alopochen aegyptiacus)

 

 

TRÄSLÖVSLÄGE, HALLAND FEBRUARI 2009
NILGÅS / EGYPTIAN GOOSE (Alopochen aegyptiacus)

 

 

 

NILGÅS / EGYPTIAN GOOSE (Alopochen aegyptiacus)

 

 

 

NILGÅS / EGYPTIAN GOOSE (Alopochen aegyptiacus)

 

www.birding.se