MINDRE HACKSPETT / LESSER SPOTTED WOODPECKER
(Dendrocopus minor)
HIMLEÅN, HALLAND MARS 2021
MINDRE HACKSPETT / LESSER SPOTTED WOODPECKER (Dendrocopus minor) - STOR BILD / FULL SIZE

 

 

 

MINDRE HACKSPETT / LESSER SPOTTED WOODPECKER (Dendrocopus minor) - STOR BILD / FULL SIZE

 

 

 

 

MINDRE HACKSPETT / LESSER SPOTTED WOODPECKER (Dendrocopus minor) - STOR BILD / FULL SIZE

 

 

 

 

HIMLEÅN, HALLAND APRIL 2017
MINDRE HACKSPETT / LESSER SPOTTED WOODPECKER (Dendrocopus minor) - STOR BILD / FULL SIZE

 

 

 

MINDRE HACKSPETT / LESSER SPOTTED WOODPECKER (Dendrocopus minor) - STOR BILD / FULL SIZE

 

 

 

SOFIEBERGSÅSEN, SÖRMLAND JUNI 2013
MINDRE HACKSPETT / LESSER SPOTTED WOODPECKER (Dendrocopus minor) - STOR BILD / FULL SIZE

 

 

 

MINDRE HACKSPETT / LESSER SPOTTED WOODPECKER (Dendrocopus minor) - STOR BILD / FULL SIZE

 

 

 

MORUPS TÅNGE, HALLAND JANUARI 2011
MINDRE HACKSPETT / LESSER SPOTTED WOODPECKER (Dendrocopus minor) - STOR BILD / FULL SIZE

 

 

 

GńSSL÷SA, HALLAND MARS 2005
MINDRE HACKSPETT / LESSER SPOTTED WOODPECKER (Dendrocopus minor)

 

 

MINDRE HACKSPETT / LESSER SPOTTED WOODPECKER (Dendrocopus minor)

 

 

 

 

BREARED, HALLAND OKTOBER 2004
MINDRE HACKSPETT / LESSER SPOTTED WOODPECKER (Dendrocopus minor)

 

 

 

 

MINDRE HACKSPETT / LESSER SPOTTED WOODPECKER (Dendrocopus minor)

 

www.birding.se