KUNGSÖRN / GOLDEN EAGLE
(Aquila chrysaetos)
STOCKVIKEN, GOTLAND OKTOBER 2015
KUNGSÖRN / GOLDEN EAGLE (Aquila chrysaetos) - stor bild / full size

 

 

 

NÄSBYHOLM, SKÅNE JULI 2012
KUNGSÖRN / GOLDEN EAGLE (Aquila chrysaetos) - stor bild / full size

 

 

 

KUNGSÖRN / GOLDEN EAGLE (Aquila chrysaetos) - stor bild / full size

 

 

 

GRIMETON, HALLAND FEBRUARI 2011
KUNGSÖRN / GOLDEN EAGLE (Aquila chrysaetos) - stor bild / full size

 

 

 

KUNGSÖRN / GOLDEN EAGLE (Aquila chrysaetos) - stor bild / full size

 

 

 

NACKHÄLLE, HALLAND FEBRUARI 2010
KUNGSÖRN / GOLDEN EAGLE (Aquila chrysaetos) - stor bild / full size

 

 

 

KUNGSÖRN / GOLDEN EAGLE (Aquila chrysaetos) - stor bild / full size

 

 

 

STORE MOSSE, SMÅLAND FEBRUARI 2008
KUNGSÖRN / GOLDEN EAGLE (Aquila chrysaetos) - stor bild / full size

 

 

 

KUNGSÖRN / GOLDEN EAGLE (Aquila chrysaetos) - stor bild / full size

 

 

 

KUNGSÖRN / GOLDEN EAGLE (Aquila chrysaetos) - stor bild / full size

 

 

 

KUNGSÖRN / GOLDEN EAGLE (Aquila chrysaetos) - stor bild / full size

 

 

 

KUNGSÖRN / GOLDEN EAGLE (Aquila chrysaetos) o HAVSÖR / WHITE-TAILED EAGLE (Haliaetus albicilla) in fight
Kungsörn och havsörn i slagsmål om maten ... klicka på bilden

 

 

 

FJÄLLALUNDA, HALLAND MARS 2006
KUNGSÖRN / GOLDEN EAGLE (Aquila chrysaetos)

 

 

 

 

KUNGSÖRN / GOLDEN EAGLE (Aquila chrysaetos)

 

 

 

 

KUNGSÖRN / GOLDEN EAGLE (Aquila chrysaetos)

 

 

 

KUNGSÖRN / GOLDEN EAGLE (Aquila chrysaetos)

 

 

 

KUNGSÖRN / GOLDEN EAGLE (Aquila chrysaetos) - 3k

 

www.birding.se