KAMSKRAKE / HOODED MERGANSER
(Lophodytes cucullatus )ASK, SKÅNE APRIL 2009
KAMSKRAKE / HOODED MERGANSER (Lophodytes cucullatus) - stor bild / full size

www.birding.se