FJÄLLGÅS / LESSER WHITE-FRONTED GOOSE
(Anser erythropus)

 


LILLFJÄRDEN, HÄLSINGLAND JUNI 2021
FJÄLLGÅS / LESSER WHITE-FRONTED GOOSE (Anser erythropus) - STOR BILD / FULL SIZE

 

 

 

 

FJÄLLGÅS / LESSER WHITE-FRONTED GOOSE (Anser erythropus) - STOR BILD / FULL SIZE

 

 

 

 

FJÄLLGÅS / LESSER WHITE-FRONTED GOOSE (Anser erythropus) - STOR BILD / FULL SIZE

 

 

 

 

FJÄLLGÅS / LESSER WHITE-FRONTED GOOSE (Anser erythropus) - STOR BILD / FULL SIZE

 

 

 

 

SKUTEVIK, BOHUSLÄN AUGUSTI 2020
FJÄLLGÅS / LESSER WHITE-FRONTED GOOSE (Anser erythropus) - STOR BILD / FULL SIZE

 

 

 

ÖLMEVALLA, HALLAND MARS 2012
FJÄLLGÅS / LESSER WHITE-FRONTED GOOSE (Anser erythropus) - STOR BILD / FULL SIZE


 

 

www.birding.se