DVÄRGSNÖGÅS / ROSS'S GOOSE
(Anser rossii)KILLINGATÅNGEN, HALLAND APRIL 2006
DVÄRGSNÖGÅS / ROSS'S GOOSE (Anser rossii)

 

 

 

DVÄRGSNÖGÅS / ROSS'S GOOSE (Anser rossii)

 

 

www.birding.se