DVÄRGLÄRKA / LESSER SHORT-TOED LARK
(Calandrella rufescens)UTLÄNGAN - BLEKINGE FEBRUARI 2003
DVÄRGLÄRKA / LESSER SHORT-TOED LARK (Calandra rufescens)www.birding.se