DVÄRGBECKASIN / JACK SNIPE
(Lymnocryptes minimus)GETTERÖN, HALLAND SEPTEMBER 2010

DVÄRGBECKASIN / JACK SNIPE (Lymnocryptes minimus) - STOR BILD / FULL SIZE

 

 

 

DVÄRGBECKASIN / JACK SNIPE (Lymnocryptes minimus) - STOR BILD / FULL SIZE

 

 

 

GETTERÖN, HALLAND APRIL 2005
DVÄRGBECKASIN / JACK SNIPE (Lymnocryptes minimus)

 

 

DVÄRGBECKASIN / JACK SNIPE (Lymnocryptes minimus)

 

 

DVÄRGBECKASIN / JACK SNIPE (Lymnocryptes minimus)

 

 

DVÄRGBECKASIN / JACK SNIPE (Lymnocryptes minimus)

 

 

 

DVÄRGBECKASIN / JACK SNIPE (Lymnocryptes minimus)

 

 

www.birding.se