SVÄRTA / WHITE-WINGED SCOTER
(Melanitta fusca)

GLOMMEN, HALLAND APRIL 2015

SVÄRTA / WHITE-WINGED SCOTER (Melanitta fusca) - stor bild / full size

 

 

 

SVÄRTA / WHITE-WINGED SCOTER (Melanitta fusca) - stor bild / full size

 

 

GLOMMEN, HALLAND MARS 2015
SVÄRTA / WHITE-WINGED SCOTER (Melanitta fusca) - stor bild / full size

 

 

 

SVÄRTA / WHITE-WINGED SCOTER (Melanitta fusca) - stor bild / full size

 

 

 

SVÄRTA / WHITE-WINGED SCOTER (Melanitta fusca) - stor bild / full size

 

 

 

GLOMMEN, HALLAND APRIL 2012
SVÄRTA / WHITE-WINGED SCOTER (Melanitta fusca) - stor bild / full size

www.birding.se