BJÖRKTRAST / FIELDFARE (Turdus pilaris) - StÄng / Close

 

Fler bilder finns på / More pictures at
www.birding.se